Recull de

Treballs 1.

1983.

Recull de

Treballs 8.

2006.

Recull de

Treballs 15.

2014.

Recull de

Treballs 2.

1984.

Recull de

Treballs 9.

2008.

Recull de

Treballs 16.

2015.

Recull de

Treballs 3.

1986.

Recull de

Treballs 10.

2009.

Recull de

Treballs 17.

2016.

Recull de

Treballs 4.

1996.

Recull de

Treballs 11.

2010.

portada Recull 18 sola.jpg

Recull de

Treballs 18.

2017.

Recull de

Treballs 5.

1998.

Recull de

Treballs 12.

2011.

Recull de

Treballs 6.

2003.

Recull de

Treballs 13.

2012.

Recull de

Treballs 7.

2004.

Recull de

Treballs 14.

2013.

Recull de Treballs 19.  (dos volums) 2018.

Índex Vol. I

A la vora del ranxos mariners de Baix a mar. 
Gabriel Comes i Joaquim Orts. 
Arqueologia i Patrimoni Subaquàtic a les nostres aigües.
Eduard Jiménez Virgili.
El servei meteorològic de Catalunya. 
Obra de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925).

Lluís Brullas Enériz. 
Les tortugues marines a la costa torrenca.
Gabriel Comes i Ramon Ferré.
La salut dels gossos a Torredembarra.
Isard Bonet Quitllet.
Torrencs embarcats al xabec Murciano durant la campanya 
del bloqueig de Gibraltar (1779-1783).

Pedro Otiña Hermoso.
Cal Ratxet, una història de pagesos de Torredembarra.
Jordi Salvat Rovira.
Francesc Llorach Balsells.
Jordi Suñé Morales.
El "Laboratorio Pérez-Iborra (1935-1995). 
Una síntesi històrica.

Alfred Pérez-Bastardas.
Premi de Recerca.
Cartes de guerra. Rafel Montserrat i Miracle.

Salvador Ricart Rovira

Índex Vol. II

Refractaris Llovet Torredembarra 1934-1993.
Lluís Català Massot.
Manufactura Cerámicas Tamarit 1930-2016.
Lluís Català Massot.
Ceràmica Artística Valls 1947-19591.
Lluís Català Massot.
Ceràmica artística de Janet Salvat Figuerola(1977-2005) i

Agustí Cabrera Llauradó(1977-1987).
Lluís Català Massot.
Tradició Castellera. Nois de La Torre.
Ignasi Paris Molné.
La Coral Santa Rosalia. 1978-2018.
Alba Lázaro Huguet.
Activitats i projectes 2018-19.